Avfall och återvinning

Ny sortering från 2013-06-01

Den 1 juni införs ett nytt sophanteringssystem där matavfall och restavfall ska läggas i olika kärl. Med denna förändring kan Vänersborgarna behålla en låg kostnad för sophämtningen även i fortsättningen.

​Skillnaden mot dagens system är egentligen inte så stor. Du fortsätter att sortera dina hushållssopor i två olika påsar som idag. Det nya är att du sedan lägger påsarna i två olika kärl. Tack vare att du gör den här sorteringen blir det smidigare att ta hand om soporna. Kostnaderna för att bli av med hushållssoporna blir lägre, vilket gör att vi i Vänersborg kan ha låga sophämtningsavgifter även i fortsättningen.

Från den 1 juni behöver du inte tänka på vilken färg dina soppåsar har. Färgen är inte längre viktig eftersom du gör sorteringen när du lägger soporna i olika kärl.

Villaägare


Som villaägare kommer du att få ett nytt brunt kärl vilket innebär att du har två kärl att sortera i. Matavfall läggs i det nya bruna kärlet och restavfall läggs i det gröna kärlet. De båda kärlen kommer att tömmas varannan vecka.

Bruna sopkärl kostar inget extra

Renhållningen kommer att köra ut nya bruna sopkärl till alla villaägare under våren 2013. Det nya kärlet kostar inget extra – det ingår i din nuvarande sophämtningsavgift. Behöver du ett större eller mindre grönt kärl beställer du det av Renhållningen, du kan ringa vår kommunväxel på telefon 0521-721000. Annars behåller du det kärl du har idag.

För dig som komposterar

Komposterar du ditt eget matavfall och har ett kompostabonnemang, blir det ingen förändring. Du behåller det gröna kärlet för att slänga restavfallet i.

Landsbygd

I oktober startar vi upp med tväkärlssystemet på landsbygden.

Hyresgäster

Du som bor i flerfamiljshus kommer att lägga matavfallet i ett särskilt utmärkt sopkärl och restavfallet i ett annat. Märkning av kärlen kommer att utföras av Renhållningen under våren 2013.

Bild på Sorteringsguiden

Det mesta av dina sopor kan återvinnas och bli som nya igen!

Dina gamla förpackningar kan återvinnas och så småningom bli till nya förpackningar. Gamla leksaker kan tas om hand och återvinnas. Till och med farligt avfall kan bli något nytt när det får möjligheten att tas omhand — på rätt sätt!

I vänstermenyn kan du läsa mera om hur du tar hand om ditt avfall och återvinner det - på rätt sätt!

Tipsa en vän

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
Renhållningsverket
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Kommunkartalänk till annan webbplats

Enhetschef:
Lars Jensen

Telefon:
0521- 72 12 53

Kundmottagning:
Gunnel Svensson

Telefon:
0521- 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se

Felanmälan

Felanmälan till renhållningsverket
Felanmäl här

Mer Information

Avfall Sverige
www.avfallsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förpackningsinsamlingen
www.ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Batteriinsamlingen
www.batteriinsamlingen.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sortera rätt
www.sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till sorteringsguiden:
www.sorteringsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Heljestorps avfallsanläggning
www.ragnsells.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se