Bygga nytt, ändra eller riva

Här på vår hemsida hittar du information och kan hämta hem de blanketter som du behöver för att snabbt och enkelt komma igång med bygg, rivnings och marklov. 

Vi tar helst emot ritningar i PDF format

Vänersborg har nu ett nytt ärendehanteringssystem för bygglov.  När du lämnar bygglovsritningar tar vi helst emot ritningarna i PDF-format. E-posta ritningarna och ansökan. Fastighetsbeteckningen ska framgår av alla handlingar även i E-postrubriken. Än så länge måste din ansökan skrivas under för hand innan du skickar in den.

Skicka ansökan till: byggnad@vanersborg.se

2014-06-19

Bygga

Det finns lagar och regler som styr var, hur och vad vi får bygga. Dessa lagar är till för att vi ska skapa ett så bra och hållbart samhälle som möjligt, med en attraktiv stad och en levande landsbygd.

Idag regleras vårt byggande utifrån plan och bygglagen (2010:900), plan och byggförordnigen (2011:338) samt miljöbalken (1998:808).

För att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls finns Boverkets byggregler(BFS 2011:6) i dagligt tal BBR 20.

Bygglov

Du kan få hjälp med din ansökan om bygglov via bygglovsguiden. Bygglovsguiden tar dig igenom hela bygglovsprocessen steg för steg. I bygglovsguiden finns även ett alfabetiskt sökregister där du kan få svar på dina frågor.

Till Bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Tips! Använd guiden i mobilen eller på surfplattan.

Du kan även söka bygglov mm med hjälp av våra ansökningsblanketter som du hittar i höger spalt under rubriken Mer information.

Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov?

I brochyren " Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshusPDF (pdf, 1.9 MB)"  finns information om de handlngar och ritningar som behövs.

Till dig som vill bygga under sommarhalvåret
Under perioden mars till juli är det många som söker bygglov. För att vi ska kunna tillgodose dina önskemål är det viktigt att lämnar in din ansökan/anmälan i extra god tid.

Besök bygglovsenheten

Om du har frågor eller känner dig osäker är du välkommen att kontakta bygglovsenheten för rådgivning. Vi tar emot spontana besök i mån av tid. Vill du vara säker på att få hjälp av en handläggare så boka tid. Ett besök hos oss kan vara en bra start för att förverkliga dina byggdrömmar.

KONTAKT FÖR BOKNING, FRÅGOR OCH RÅD

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Kommunhusets öppettider >>

Mer kontaktinformation >>

Text

Bygglovsguiden/mobil

Det finns två vägar att nå BygglovsGuiden/mobil. Antingen surfar ni till denna sida och klickar på länken till BygglovsGuiden eller så scannar ni QR-koden som tar er automatiskt till guiden.

QR-kod

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se