Lantmäteri

Den kommunala lantmäterimyndigheten

Lantmätare och sakägare tittar på den befintliga förrättningskartan

Lantmäterimyndigheten är en självständig kommunal myndighet. Vi arbetar med att bilda och ändra fastigheter, skapa- ändra- och upphäva rättigheter för olika ändamål m.m. Detta görs genom en lantmäteriförrättning.

En annan uppgift är att uppdatera fastighets-registrets fastighetsrättsliga innehåll. Registret innehåller bland annat information om areal och eventuella rättighets- eller planbelastningar.

Vi hjälper också till med frågor om lagfart, äganderätts- och samfällighets-utredningar, överlåtelse- och servitutshandlingar samt fastighetsplaner.

Blankett för lantmäteriförrättning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Ansökan om lantmäterförrättning.dpföppnas i nytt fönster


Funderar ni på att slå er ihop med grannarna för att för att koppla på er på de kommunala ledningarna för vatten och avlopp?

VA-verket har som krav att ni bildar en gemensamhetsanläggning för ledningarna och en samfällighetsförening som förvaltar anläggningen. Då det gäller en anslutning till det kommunala nätet vill VA-verket skriva avtal med en part vilket blir samfällighetsföreningen.

Det finns stora fördelar med att bilda en gemensamhetsanläggning då det beslutas hur framtida drift- och underhållskostnader fördelas. Även rättigheter och skyldigheter fastställs.

Gemensamma anläggningar

Bild: Lantmäteriets pressbild. Fotograf: Linda Alfvegren

KONTAKT

Lantmäterichef
Eddie Sandin

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 13 50

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon Lantmäteri exp:
0521-72 13 37

Telefax:
0521-72 19 08

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Mer information

Externa länkar:

Ställ din fråga till rätt kontor!Fastighetsinskrivning (lagfartsärenden) för fastigheter i Vänersborgs kommun vänder du dig till den statliga lantmäteri-myndighetens kontor i Uddevalla.

Lagfartsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(den statliga lantmäterimyndigheten)

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se