Kontaktpersoner Miljökontoret

Namn Telefon Arbetsområde  
       
Mona Wrethman 0521-72 12 70 Tf Miljö- och hälsoskyddschef  
mona.wrethman@vanersborg.se      
       
Ann-Christin Ahlström 0521-72 12 78 Exp.service, diarium, fakturering,  
annchristin.ahlstrom@vanersborg.se   värmepumpar  
       
Monica Lantz 0521-72 12 72 Exp.service, diarium, nämndprotokoll,  
monica.lantz@vanersborg.se   sopdispenser, vilda djur i tätort, måsar, skyddsjakt  
       
Maria Fridén Alexandersson 0521-72 12 76 Naturvård, vattenvård, miljöövervakning  
maria.friden@vanersborg.se      
       
Kristian Nordström 0521-72 12 73 Miljöskydd, naturvård  
kristian.nordstrom@vanersborg.se      
       
Irén Larsson 0521-72 12 74 Miljöskydd,enskilda avlopp,  
iren.larsson@vanersborg.se   förorenad mark, luftvård  
       
Sofia Lindholm 0521-72 12 79 Livsmedel, tobak, receptfria läkemedel  
sofia.lindholm@vanersborg.se      
       
Håkan Noldal 0521-72 12 77 Miljöskydd, enskilda avlopp, buller, avfall  
hakan.noldal@vanersborg.se      
       
Kajsa Wegberg 0521-72 12 66 Hälsoskydd, dricksvatten- och badanläggningar,  
kajsa.wegberg@vanersborg.se   lokaler för hygienisk behandling, smittskydd, livsmedel  
       
Mona Wrethman 0521-72 12 70 Enskilda avlopp, lantbruk, klagomål sällskapsdjur  
mona.wrethman@vanersborg.se      
       
Elin Isaksson 0521-72 12 18 Naturvård, fysisk planering, vattenvård,  
elin.isaksson@vanersborg.se   skolgårdsutveckling  
       
Andrea Munkhammar 0521-72 16 24 Miljöskydd, lantbruk, kosttillskott  
andrea.munkhammar@vanersborg.se      
       
Anna Dahlborg 0521-72 12 39 Hälsoskydd  
anna.dahlborg@vanersborg.se      
       
Ramona Heyne 0521-72 15 13 Livsmedel, avfall  
ramona.heyne@vanersborg.se      
       
Michael Johansson 0521-72 12 75 Livsmedel  
michael.johansson@vanersborg.se      
       
       
       
       
       

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 12 72, 72 12 78

Telefax:
0521-72 16 58

E-post myndigheten:
miljo@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se