Kontaktpersoner Miljökontoret

Namn Telefon Arbetsområde  
       
Peter Almqvist 0521-72 12 75 Miljö- och hälsoskyddschef  
peter.almqvist@vanersborg.se      
       
Ann-Christin Ahlström 0521-72 12 78 Exp.service, diarium, fakturering, värmepumpar  
annchristin.ahlstrom@vanersborg.se      
       
Monica Lantz 0521-72 12 72 Exp.service, diarium, nämndprotokoll, sopdispenser  
monica.lantz@vanersborg.se      
       
Maria Fridén Alexandersson 0521-72 12 76 Naturvård, planer, miljöövervakning  
maria.friden@vanersborg.se      
       
Kristian Nordström 0521-72 12 73 Miljöskydd, naturvård  
kristian.nordstrom@vanersborg.se      
       
Irén Larsson 0521-72 12 74 Miljöskydd,enskilda avlopp, förorenad mark, luftvård  
iren.larsson@vanersborg.se      
       
Sofia Lindholm 0521-72 12 79 Livsmedel  
sofia.lindholm@vanersborg.se      
       
Håkan Noldal 0521-72 12 77 Miljöskydd, enskilda avlopp, buller  
hakan.noldal@vanersborg.se      
       
Kajsa Wegberg 0521-72 12 66 Hälsoskydd, Livsmedel, dricksvatten- och badanläggningar, lokaler för hygienisk behandling, smittskydd  
kajsa.wegberg@vanersborg.se      
       
Mona Wrethman 0521-72 12 70 Enskilda avlopp, lantbruk, klagomål sällskapsdjur  
mona.wrethman@vanersborg.se      
       
Elin Isaksson 0521-72 12 18 Naturvård, planer, Gröna Skolgårdar  
elin.isaksson@vanersborg.se      
       
Andrea Munkhammar 0521-72 16 24 Miljöskydd  
andrea.munkhammar@vanersborg.se      
       
Barbara Sandell 0521-72 12 39 Hälsoskydd  
barbara.sandell@vanersborg.se      
       
Jennifer Ivåker 0521-72 16 45 Livsmedel, enskilda avlopp  
jennifer.ivaker@vanersborg.se      
       
Ramona Heyne 0521-72 15 13 Livsmedel  
ramona.heyne@vanersborg.se      

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 12 72, 72 12 78

Telefax:
0521-72 16 58

E-post myndigheten:
miljo@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se