Internationellt samarbete
EU-flagga

EU och Omvärlden

Med ökat internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte ges förutsättningar för kommunens verksamheter att utvecklas och medarbetarnas kompetens höjas.

Även näringslivets ökade internationella verksamheter och etableringsmönster kräver ökat engagemang från kommunens sida i syfte att främja näringslivets utveckling och samverkan och för att skapa ett attraktivt näringslivsklimat.

Förutom vänortssamarbetet och kommunens medverkan i olika EU-projekt finns ett mer organiserat samarbete med italienska regionen Emilia Romagna inom ramen för SERN-nätverket. Syftet är att initiera och stödja innovativa samarbetsprojekt vilka skulle kunna delfinansieras genom EU stöd i någon form.

Kommunens internationella arbete skall också bidra till förståelse och kontakt mellan människor och olika kulturer i enlighet med nationella mål att ge förutsättningar för utveckling och fattigdomsbekämpning i världen. Sedan 2001 pågår ett sådant internationellt samarbete med staden Omaruru i Namibia som ett SALA IDA-projekt.

KONTAKT

Anders Fridén
Internationell samordnare

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 93

Telefax:
0521-72 19 60

E-post:
anders.friden@vanersborg.se


Internationell samordnare
Jessica Vacklid

Telefon
72 23 98

E-post:
jessica.vacklid@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se