Kart & GIS
Totalstation

Totalstation vid Vänerkusten

Kart & GIS-enheten ansvarar för uppbyggnad och underhåll av kommunens grundläggande geografiska information, som bland annat redovisas i kommunens baskarta (primärkarta). Vi framställer även andra kartor som används i kommunens verksamheter och av externa kunder och allmänhet.
Vi arbetar med moderna instrument i form av totalstationer, avvägningsinstrument och satellitutrustningar. Vi arbetar i koordinatsystemen SWEREF99 12 00 och RH2000, mer information om detta här.

Behöver du kartor eller är i behov av mätningstjänster går det bra att kontakta oss för information, beställningar och prisuppgifter.

KONTAKT

Enhetschef
Anneli Baard

Kart- och GIS Byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 13 55

E-post:
anneli.baard@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon expedition:
0521-72 13 37

Telefax:
0521-72 19 08

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se