Organisationsschema

Byggnadsförvaltningen

Byggnadsnämndens förvaltningsorganisation

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon till förvaltningen:
0521-72 13 13

Kommunhusets öppettider:
Öppetider

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Förvaltningschef
Sophia Vikström

Telefon:
0521-72 12 05

E-post:
Sophia.vikstrom@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se