Press och informationsmaterial
Nya som äldre nyheter hittar du i vårt Nyhetsarkiv.

I vänstermenyn finns bland annat bilder, filmer, och annat informationsmaterial. Den grafiska profilen och logotypen kommer du också att inom kort hitta här.

KONTAKT

Informationssekreterare
Thomas Fridén

Telefon:
0521-72 11 12

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefax:
0521-72 19 60

E-post:
thomas.friden@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se