Dagverksamheten på Pionen

Dagverksamheten är en biståndsbedömd verksamhet som vänder sig till personer i eget boende. Vi vill ge möjlighet att upprätthålla aktivitetsförmåga, få stimulans och social gemenskap.

Vi upprättar tillsammans en plan för individuellt anpassade aktiviteter som du finner meningsfulla och leder till en känsla av ökad självständighet. Du skall mötas med respekt och ges möjlighet att uttrycka dina åsikter och synpunkter. Dagverksam-heten kan samtidigt ge avlösning och stötta anhöriga.

Vi kan erbjuda många olika aktiviteter i trivsamma och funktionella lokaler såsom:

  • Träning både i grupp och individuellt (vi samverkar med personal från Kommunrehab)
  • Hantverk av olika slag
  • Taktil beröring

Framförallt vill vi erbjuda en god och gemytlig samvaro.

Kaffe och smörgås serveras på förmiddagen.
Lunch serveras kl 12.30.

Innergård till Pionens dagverksamhet

KONTAKT

Dagverksamheten på Pionen

Besöksadress:
Norra Järnvägsgatan 2 C
462 34 Vänersborg

Telefon:
0521-72 21 24

Öppettider:
Mån-Fre 08.00-15.30

Enhetschef:
Anna Cederlund
0521-72 19 51

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se