Gifta sig, Partnerskap

Malin Joelsson och Jörgen Baldesjö vigdes till häst av Dan Nyberg

Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen.

I Vänerborgs kommun utförs vigslar efter överenskommelse.
Platsen för vigseln kan vara kommunhuset eller någon annan plats enligt parets önskemål. För att vigsel ska kunna ske enligt parets önskemål vill vi att bokning  görs ungefär tre veckor innan önskat datum och att intyg kommer in till kommunen i god tid före vigseln.

Under veckorna 29-32, 2014, bokas vigslar i begränsad omfattning. Välkommen åter 11 augusti.

Vänerborgs kommun har tio vigselförrättare.

Hur gör man?


Kontakta folkbokföringen vid skatteverket för att få blanketten "Ansökan om hindersprövning". Blanketten kan du också hämta från skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på telefon: 0771-567 567.

Ansökan om hindersprövning skall fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skatteverket. Därefter får du automatiskt hemskickat blanketterna "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel".  Observera att intygen bara gäller under 4 månader. Dessa intyg ska lämnas till kommunens kontaktperson.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hos Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all information.

Vittnen


Vid vigseln ska två vittnen vara närvarande. Dessa kan vara släkt eller vänner till  paret och måste ha fyllt 18 år. Paret ansvarar själva för att dessa vittnen närvarar.
Om man inte har egna vittnen kan kommunen ordna med kommunala vittnen under kontorstid.

Vad ska lämnas till kommunen?


När du fått "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" tar du kontakt med kommunens kontaktperson och överlämnar intygen. Dessa används som underlag till protokoll och vigselbevis. Ni kommer överens om vilken dag, tid och plats som vigsel ska ske, samt vem paret vill ha som vigselförrättare. Du lämnar nu också namn och adress till de två personer som skall vara vittnen. Kommunens kontaktperson tar de kontakter som behövs.

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Kommunens kontaktperson underrättar skatteverket om vigseln.

Vad kostar det?


Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

  

Tipsa en vän

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefonnummer:
0521-72 17 33

0521-72 23 90

Telefax:
0521-72 19 60

E-post:
vigsel@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se