Omsorg & hjälp

Bild på händer
Vänersborgs kommun ger vård
till äldre människor. De kan få bo i olika boenden. De kan också få hjälp med att klara sig i hemmet.
 
Kommunen hjälper personer med funktionshinder.

Vuxna eller barn med problem kan få stöd.

Det kan vara hjälp mot missbruk eller
hjälp med pengar.

KONTAKT

Socialförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Socialchef:
Karin Hallberg

Telefon:
0521-72 14 71

E-post:
karin.hallberg@vanersborg.se

Telefax:
0521-72 14 60


E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se