Missbruk och våld

Har du problem med missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger? Är du utsatt för våld? Eller känner du någon som har det? Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få. Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är: kontaktperson, extern öppenvårdsbehandling och behandlingshem.

Sekretess

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
Mottagare - familj/missbruk
0521-72 17 73, 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Mer information

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se