Missbruk och våld

Har du problem med missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger ?Är du utsatt för våld ? Eller känner du någon som har det?  Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få. Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är: kontaktperson, extern öppenvårdsbehandling och behandlingshem.

Sekretess


Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.
Tipsa en vän

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
Mottagare - familj/ missbruk
0521-72 17 73, 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Mer Information

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se