Missbruk och våld

Har du problem med missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger? Är du utsatt för våld, eller känner du någon som är det? Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få.

Sekretess

Alla eventuella uppgifter om dig behandlas enligt gällande sekretesslagstiftning.

​Spelberoende

Har du problem med spelberoende/missbruk och önskar hjälp för det ska du kontakta din vårdcentral.

För mer information om spelberoende se Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
Mottagare - familj/missbruk
0521-72 17 73, 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Mer information

Överklaga ett beslutöppnas i nytt fönster

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se