Beroende- och missbruksfrågor

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för såväl förebyggande insatser som för att den som har missbruksproblem får den hjälp som behövs för att bli fri från missbruket.

KONTAKT

Individ - och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
Mottagare - familj/missbruk:       0521-72 17 73, 72 17 26

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Mer information

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se