Drogvaneundersökning i kommunen


Drogvaneundersökningen 2009 och 2010


Undersökning om ungdomars relation till alkohol- narkotika- och tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet i Vänersborgs kommun.

En undersökning som denna visar på både bra och mindre bra siffror angående situationen för ungdomar i Vänersborgs kommun. Det är dock viktigt att man även med relativt bra resultat inte nöjdförklarar sig utan fortsätter att verka för ungdomars bästa.

""

Drogvaneundersökning 2007

Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun, maj 2007.

Drogvaneundersökning 2004

I november 2004 genomfördes en andra drogvaneundersökning i Vänersborgs kommun för att få en bild av hur konsumtionen ser ut bland våra ungdomar.
Det var eleverna i åk 9 och de som läser andra året på gymnasiet som har svarat på frågor om bland annat tobak, alkohol och narkotika.

KONTAKT

Bild på Sara Gunnarsson
Drogförebyggare
Sara Gunnarsson

Individ- och familjeomsorgen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-27 17 25

E-post:
sara.gunnarsson@vanersborg.se

Mer information

Drogvaneundersökning 2010PDF (pdf, 506 kB)

Drogvaneundersökning 2009PDF (pdf, 519.8 kB)

Drogvaneundersökning 2007PDF (pdf, 525.1 kB)

Drogvaneundersökning 2004PDF (pdf, 593.9 kB)

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se