2012-08-15

Hantera konflikter med barn

Delta i en föräldragrupp!

Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan
3-11 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.

Nya grupper startar i september


Om du bor i Vänersborgs kommun är utbildningen gratis.

För mer information och anmälan


Gruppledare Helene Svantesson och Lillemor Mayborn, tel. 72 18 00.

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se