Anpassa www.vanersborg.se

Behöver du större text?

Du kan ändra textstorleken i din webbläsare. I de flesta moderna webbläsare kan du göra detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet eller att hålla nere Ctrl-tangenten och + (plustecken) så förstorar du texten och klickar du på Ctrl och - (minustecken) förminskar du texten.

Här kan du anpassa webbplatsen så som du vill se den.

Du kan ställa in storleken på texten, ett annat teckensnitt och radavståndet i texten.

Kryssa i nedanstående val och klicka sedan på Spara. Dina inställningar kommer att sparas i en så kalladcookie så att anpassningen är aktiv när man besöker olika delar av webbplatsen.

Textstorlek


Teckensnitt


Radavstånd


KontrastVänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se