Dialogmöte med FUB

Dialogmöte med FUB (film på teckenspråk, filstorlek 4,5 mb, nytt fönster)

Avdelningen Omsorg om funktionshindrade har sedan många år haft ett gott samarbete med Föreningen Utvecklingsstörda Barn och Ungdomar (FUB) genom våra så kallade dialogmöten. På dessa möten får FUB information om eventuella omorganisationer och verksamhetsförändringar på avdelningen. Det kan vara allt från start av ett nytt boende till förändringar beträffande ledsagning eller daglig verksamhet.

Våra möten är också till för att FUB ska kunna ha synpunkter på verksamheten. För oss är det viktigt att ha en öppen dialog, där vi kan få åsikter på vårt arbete. Lyhördhet och kommunikation är två viktiga och utvecklande komponenter för oss. Våra möten arrangeras fyra gånger per år.

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se