Samhällsutveckling och hållbarhet

En vision som Vänersborgs kommun arbetar efter är att all kommunal verksamhet omfattas av tanken på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

De lokala miljömålen har en grund i FN:s deklaration för varje lands nationella miljömål. Sverige har 16 miljökvalitetsmål som ger inriktningen för allt miljö- och naturvårdsarbete. Lokala miljömålen för Vänersborg speglar de områden som är viktiga för vår kommun att jobba med som till exempel Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd miljö.
 
Miljöarbetet sker också i samverkan i olika nätverk, två av dem är Energimyndighetens program Uthållig kommun och Hållbar utveckling Väst.
 
Till vänster kan du hitta information om Vänersborgs lokala miljömål, Uthållig kommun, Agenda 21, eller andra miljörelaterade projekt.
 
Vänerborg är även diplomerade som Fairtrade City där miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

KONTAKT

Miljöstrateg
Helena Persson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 11 18

Telefax:
0521-72 19 60

E-post:
helena.persson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se