Kontaktpersoner, bibliotek och konsthall

Namn Ansvar Tel E-post
Marie-Louise Olers Bibliotekschef 0521-72 14 17 marie-louise.olers@vanersborg.se
David Andersson Biblioteksassistent, mediaansvar 0521-72 14 15 david.andersson@vanersborg.se
Ingela Bjurström Biblioteksassistent Vänersborg och Vargön 0521-72 14 16, 72 23 55 ingela.bjurstrom@vanersborg.se
Jenny Enkvist Bibliotekarie, programverksamhet och marknadsföring 0521-72 14 09 jenny.enkvist@vanersborg.se
Kenneth Eriksson Biblioteksassistent Vänersborg och Brålanda samt vaktmästare 0521-72 14 18, 72 22 67 kenneth.eriksson@vanersborg.se
Hannah Gard Socialbibliotekarie 0521-72 14 16 hannah.gard@vanersborg.se
Thomas Johansson Barn- och ungdomsbibliotekarie Vänersborg och barnkultur 0521-72 14 12 thomas.johansson@vanersborg.se
Kaj Karlson Inköps- och katalogansvarig musikbibliotekarie 0521-72 14 19 kaj.karlsson@vanersborg.se
Anna Ljungdahl Systemansvarig IT-bibliotekarie och bibliotekarie Frändefors 0521-72 14 13, 72 22 32 anna.ljungdahl@vanersborg.se
Anita Möller Bibliotekarie Vargön och studiebibliotekarie 0521-72 23 55, 0705-24 96 97 anita.moller@vanersborg.se
Annika Mörtsjö Barn- och ungdomsbibliotekarie Vänersborg 0521-72 14 24 annika.mortsjo@vanersborg.se
Ingrid Olofsson Bibliotekarie Brålanda och Naturbruksgymnasiet Nuntorp 0521-72 22 67 ingrid.olofsson@vanersborg.se
Leif Olsson Barnbiblioteksassistent Vänersborg och demotek 0521-72 14 24 leif.olsson@vanersborg.se
Kajsa Frostensson Konsthallsföreståndare 0521-72 17 40 kajsa.frostensson@vanersborg.se
Stefan Niklasson Konsthallsvärd och barnbiblioteksassistent Vänersborg och Frändefors 0521-72 17 40, 72 14 10 stefan.niklasson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se