Arena Vänersborg startsida Vänersborg- framtidens arena
Måndag 30 Mars 2015

Handikappidrott

När Arenan byggdes var våra politiker noga med att Arenan skulle vara tillgänglig för människor med funktionshinder. Inte bara som åskådare utan även som utövare.
I entréplan finns en speciell baslokal för handikappidrotten. Där ska det finnas hjälpmedel för utlåning till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. I samband med invigningen av Arenan skänktes drygt 70 000 kronor av kommuner, organisationer och föreningar till detta ändamål.
Kommunen fick också ta emot en gåva på en halv miljon kronor från Västergötlands Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna. Med hjälp av den grundplåten kan vi skapa en spontanidrottsplats — öppen för alla - utanför Arenan.

Kontakt

Arena-Fritid
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress

Arena Vänersborg, Brättevägen 15

E-post

fritid@vanersborg.se

Expedition/Bokning

Arenan, ishall, fakturering, bidrag, lotteritillstånd

Ingalill Willman

Telefon
0521-72 20 27

E-post
ingalill.willman@vanersborg.se

Expedition/Bokning

Fotboll, hallar, konferenslokaler, hemsida
Nathalie Thudén

Telefon
0521-72 20 28

E-post
nathalie.thuden@vanersborg.se