Utbildning & barnomsorg

Bilder Utbildning & barnomsorg

Mångfald, bredd och kvalitet kännetecknar den verksamhet vi i Vänersborg kan erbjuda från förskola, grundskola, särskola, musikskola, statlig specialskola för döva och hörselskadade och gymnasium till vuxenutbildning. Läs mer om Utbildning & barnomsorg

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Hitta direkt

Beslut från Skolinspektionens regelbundna tillsyn

Bastillsyn:
Blåsut skola F-6PDF (pdf, 129.2 kB)
Centrala skolenheten 7-9PDF (pdf, 118.7 kB)
Mulltorps skola F-6PDF (pdf, 106.1 kB)
Rösebo skola F-6PDF (pdf, 98.1 kB)
Öxnereds skola F-6PDF (pdf, 112.1 kB)
Väne-Ryr F-3PDF (pdf, 116.2 kB)

Breddad tillsyn:
Granåsskolan F-6PDF (pdf, 174.6 kB)
Mariedalskolan F-6PDF (pdf, 223.4 kB)
Norra skolan F-6PDF (pdf, 255 kB)
Skerruds skola F-6PDF (pdf, 430.8 kB)
Brålanda skola F-6PDF (pdf, 4.4 MB)
Onsjöskolan F-6PDF (pdf, 1.2 MB)
Tärnan F-6PDF (pdf, 847.7 kB)
Frändeskolan F-6PDF (pdf, 654.1 kB)
Rånnums skola F-6PDF (pdf, 1.4 MB)
Dalboskolan 7-9PDF (pdf, 4.2 MB)

FörskolaPDF (pdf, 364.7 kB)

FritidshemPDF (pdf, 307.6 kB)

Beslut - Vänersborgs kommunPDF (pdf, 447.3 kB)

Uppföljning efter tillsyn i Vänersborgs kommunPDF (pdf, 46.6 kB)

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se