2012-08-17

Välkommen till Musikskolan!

Bild på ung klarinettist
Nu drar Musikskolan igång årets verksamhet.
Lärarna håller på att lägga schema och kommer inom kort att kontakta fortsättningseleverna per post eller telefon.
När det gäller nya elever kan det dröja ytterligare några dagar innan antagningarna är klara.

Undervisningen är igång från och med vecka 35.
 
Gunilla Wretemark
Musikskolechef

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se