Kommun & politik

Bilder Kommun & politik

Vänersborgs kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val vart fjärde år får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen. Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå, där de folkvalda fattar beslut i alla större frågor. På en förvaltande nivå arbetar tjänstemän för att göra verklighet av de politiska besluten.

Kommunstyrelsen och nämnderna har förvaltningar med kommunanställda. Vänersborgs kommun har cirka 2 900 anställda. I Vänersborgs kommun finns även kommunala bolag.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 60

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Lämna synpunkter och medborgarförslag

Synpunkter
Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här

Medborgarförslag
Lämna medborgarförslag

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se