Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen samordnar kommunens ekonomi och verksamheter samt ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen.

Den ansvarar för kommunens mark och bostadspolitik, energiplanering, kollektivtrafik och kontakter med näringslivet.

Kommunstyrelseförvaltningen är också personalorgan och arbetslöshetsnämnd.

KONTAKT

Kommundirektör
Ove Thörnkvist

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 23 80

Telefax:
0521-72 19 60

E-post:
ove.thornkvist@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se


Mer information

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se