Socialförvaltningen
Inom socialförvaltningen bedrivs verksamhet inom tre områden, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt omsorg om funktionshindrade.

Dessutom finns en biståndsenhet som gör utredningar och fattar beslut om insatser gällande vård och omsorg samt omsorg om funktionshindrade.

Socialnämnden svarar för den politiska ledningen och styrningen av verksamheten.

Det finns en central administration som fungerar som stöd och service till nämnden, förvaltningsledning och enheter avseende ekonomi/planering, personalfrågor och nämndsadministration.

Tipsa en vän

KONTAKT

Socialchef
Vakant

Tillförordnade
v 25-28 Sten Nilsson
v 29 Christer Sundsmyr
v 30-31 Karin Hallberg
v 32-33 Maria Tapper Andersson

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kommunkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon:
0521-72 14 71

Telefax:
0521-72 14 60

E-post:
sten.nilsson@vanersborg.se
christer.sundsmyr@vanersborg.se
karin.hallberg@vanersborg.se
maria.tapperandersson@vanersborg.se


E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se