Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet kan beviljas när du på egen hand har svårt att få de dagliga sysslorna att fungera, det kan gälla hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad, t ex:

  • Måltider/Matdistribution
  • Städning
  • Tvätt
  • Inköp
  • Trygghetslarm
  • Promenad eller ledsagning
  • Avlösning för anhörig
  • Personlig omvårdnad

Behöver du hjälp i hemmet kontaktar du biståndsenheten för vård och omsorg. Se kontakter höger sida.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård och omsorg

Besöksadress:
Gyllenheimsgatan 20 A
462 35 Vänersborg

Verksamhetsansvarig:
Lena Sjöström

Telefon:
0521-72 13 17
0706-23 44 57

E-post:
lena.sjostrom@vanersborg.se

Telefax till biståndsenheten:
0521-72 10 36

BISTÅNDSHANDLÄGGARE
VÅRD OCH OMSORG

Telefontid mån-fre 08.00-09.30

Brålanda och Frändefors
Eva-Lena Olausson
Telefon: 0521-72 12 48
E-post: evalena.olausson@vanersborg.se

Centrala Vänersborg
Elvy Larsson
Telefon: 0521-72 16 29
E-post:
elvy.larsson@vanersborg.se

Södra Vänersborg + Öxnered och Väne Ryr
Jeanette Skoog
Telefon: 0521-72 12 47
E-post: jeanette.skoog@vanersborg.se

Södra Vänersborg + Blåsut
Marianne Dahlborg
Telefon: 0521-72 11 61
E-post: marianne.dahlborg@vanersborg.se

Vargön
Lena Gillberg
Telefon: 0521-72 12 65
E-post:
lena.gillberg@vanersborg.se

MER INFORMATION

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se