2013-08-21

Arena Vänersborg Sportcentrum

  • Stjärnspäckad gala i Arena Vänersborg!    Lördagen den 11 april 2015 arrangerade Forum Vänersborg tillsammans med föreningslivet, näringslivet och Vänersborgs kommun en stjärnspäckad gala - Vänersborgsg...

Kommande evenemang i Arena Vänersborg

8-10 majöppnas i nytt fönster Stor gymnastiktävling med Vänersborgs Gymnastikföreningöppnas i nytt fönster
19 majöppnas i nytt fönster Äldremässaöppnas i nytt fönster
21 majöppnas i nytt fönster Tillsammansmässaöppnas i nytt fönster
5 juni Studentavslutning
8-12 juni Skolavslutning
12 juni Schools out
25-28 juniöppnas i nytt fönster Ekumeniska konferensen New Wineöppnas i nytt fönster


Nyheter

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se