Siluetter av ungdomar

Inflytande

I Vänersborg sker arbetet med att stärka barns och ungdomars inflytande, delaktighet och inkludering i samhället inom ramen för Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kunskapsförbundet Väst och Socialnämnden, var för sig men framför allt i samverkan

Vänersborgs Ungdomsråd

Vänersborgs Ungdomsråd är en sammansättning för att öka ungdomars inflytande i alla de frågor som påverkar dem.

Läs mer om vad Ungdomsrådet och vad de gör

LUPP-undersökningen

Ett första steg i arbetet med att utveckla den kommunala ungdomspolitiken är att skaffa sig kunskap om hur ungdomarna har det och vad de tycker är viktigt. Som hjälp hämtar man kunskaperna från enkätundersökningen LUPP som går ut till elever i årskurs 8 på högstadiet samt årskurs 2 på gymnasiset.'

Läs mer om den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken

Sidan för inflytande innehåller också information om kommunfullmäktige och val. Information om elevråd kommer även utvecklas.

Kontakt

Christer Glännestrand
Enhetschef Ungdom

Telefon
0521-72 10 66

E-post
christer.glannestrand@vanersborg.se

Kalender

Facebook

Länk till Vänersborgs kommuns hemsida
Mattias Fredén
Webbredaktör/Ungdom
Vänersborgs  kommun
462 85 Vänersborg
Telefon: 0521-72 11 30
E-post: mattias.freden@vanersborg.se