Fältare

Jag heter Annika och jobbar som fältarsekreterare.

Som fältare arbetar jag förebyggande, rådgivande och uppsökande med er ungdomar i Vänersborg. För att lära känna er och veta vad som händer i Vänersborg finns jag med i de miljöer där ni befinner er. Jag är med i er vardag och där ni träffas; på skolorna, på fritiden och på sociala medier.

Vem är jag till för?

Jag vänder mig till dig som till exempel:

  • har det jobbigt med kompisar eller föräldrar
  • känner oro för någon i din närhet
  • har funderingar kring alkohol och droger
  • har det jobbigt i skolan
  • saknar fritidssysselsättning
  • har behov av att prata med någon vuxen

Jag arbetar med att

  • se ungdomars behov och önskemål och ge råd och stöd
  • möta ungdomar på de platser där de finns
  • finnas till hands för ungdomar som själva söker kontakt
  • förmedla kontakter till rätt person eller instanser

Mitt arbete bygger på ett bra samarbete med andra aktörer i samhället. Jag samarbetar med barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden, räddningstjänsten, socialtjänsten, ungdomsmottagningen, polisen med flera.

Kontakta mig

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig. Även du som är förälder till en tonåring är välkommen att höra av dig.

Alla kontakter med mig är frivilliga. Jag har tystnadsplikt, det innebär att jag inte får föra vidare något som du berättar utan att du lämnar ditt medgivande. Kommer det dock fram uppgifter som är allvarliga måste jag enligt lag gå vidare med dessa. 

Gå också in på rubriken Övriga sidor. Där finns också flera nyttiga länkar till bra sidor.


Kontakt

Annika Glemring
Fältsekreterare

Telefon
0521-72 10 26

E-post
annika.glemring@vanersborg.se

Kalender

Facebook

Länk till Vänersborgs kommuns hemsida
Mattias Fredén
Webbredaktör/Ungdom
Vänersborgs  kommun
462 85 Vänersborg
Telefon: 0521-72 11 30
E-post: mattias.freden@vanersborg.se