KONTAKT

Förskolor med kommunen som huvudman
Adress- och telefonlista 2014PDF (pdf, 137.9 kB). Uppdateras 1 ggr om året.

Enskilda förskolor
Kontaktinformation till enskilda förskolor.

Mer information

Välkommen till förskolornas hemsidor

Samtycke enligt PUL

Vänersborgs kommun | 462 85 Vänersborg | Besöksadress: Sundsgatan 29 | Telefon: 0521- 72 10 00 | E-post: kommun@vanersborg.se