Gå till innehåll

Verktygsfält

Din vattenmätaravläsning kan påverka kvartalsfaktura i juni

Exempelbild för nyhet

Under årets andra kvartal hämtas vattenmätarställningen in, om du är ansluten till kommunalt VA. Har man använt mer vatten under året som gått sedan förra avläsningen så efterdebiteras den ökade förbrukningen på kvartalsfakturan med sista betalningsdatum i juni månad slut. Har du använt mindre vatten än beräknat så justeras även det på fakturan.

Årsförbrukningen för ett hushåll varierar stort beroende på livssituationen och om man är många i hushållet. Kanske har man fått tonåringar som börjat duscha, eller sått ny gräsmatta eller planterat häck och vattnat? Detta medför en ökning i förbrukningen.
Låter man kranar stå och droppa eller har en toalett som läcker så ger det stora vattenvolymer över tid.
På varje kvartalsfaktura finns information om vad VA-verksamheten beräknar att din mätare skall stå på vid månadsslutet. Du kan enkelt jämföra med mätarställningen på vattenmätaren.

Många droppar små

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024