Gå till innehåll

Verktygsfält

Tyck till om utveckling av Sportcentrum och Torpagärdet

Exempelbild för nyhet

Svara på vår enkät och berätta vad du tycker om området och hur du tycker att det hade kunnat bli bättre.

Det är Plan- och bygglovskontoret i Vänersborgs kommun som just nu jobbar med att utveckla områdena Sportcentrum och Torpagärdet. Målet är att skapa ett stort område med aktiviteter och ytor som passar alla. För att kunna göra detta behöver vi din hjälp!

Genom att svara på vår enkät får du möjlighet att berätta vad du tycker om området och hur du tycker att det hade kunnat bli bättre. Använd gärna fritext-rutan i svarsalternativen för att fritt kunna svara på frågorna och ge exempel på saker du saknar i området.

Enkäten finns på svenska, arabiska och somaliska och tar ungefär 5 minuter att besvara.

Länk till enkät på svenska
https://forms.office.com/e/a7S900Snc1 Länk till annan webbplats.

Länk till enkät på somaliska
https://forms.office.com/e/8pBSrcWLN2 Länk till annan webbplats.

Länk till enkät på arabiska
https://forms.office.com/e/XJmymE3eN3 Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Kontakta gärna tjänstepersonerna som arbetar med uppdraget.

Angelika Lunnari, planarkitekt
E-post: angelika.lunnari@vanersborg.se

Lovisa Larsson, planhandläggare
E-post: lovisa.larsson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 februari 2023