Gå till innehåll

Verktygsfält

VA-underhåll Parallellgatan, Vänersborg

Exempelbild för nyhet

Under vecka 10 kommer Tekniska att koppla ihop VA-ledningar på Parallellgatan i Vänersborg. Under arbetets gång kommer parkeringen vid Parallellgatan 2 - 12 att vara avstängd.

På onsdag 8 mars mellan klockan 07:00-16:00 kommer vattnet att stängas av för anslutna i området. Berörda har informerats via sms. Vattentankar kommer att placeras ut vid Posten och vid Holmängens gatukök.

När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna pga. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023