Gå till innehåll

Verktygsfält

Våra Rum i Brålanda – framtidens stationsort

Gruppbild med hela klassen tillsammans med lärare och två arkitekter.

Klass 5 på Brålandaskolan tillsammans med Martin Staude och Moa Carlsson

Just nu pågår projektet Våra Rum i Brålanda. Vänersborgs kommun arbetar bland annat med barn och unga om hur Brålanda centrum kan utvecklas och se ut i framtiden.

Projektet utgår från politiken för gestaltad livsmiljö och lyfter de gemensamma platser i orten där människor lever och verkar.

Arbetet sker i flera steg, däribland tillsammans med elever i klass 5 på Brålandaskolan. I konceptet Arkitekter i skolan har stadsarkitekten Martin Staude och stadsträdgårdsmästaren Moa Carlsson arbetat med klassen utifrån barnens upplevelser av gemensamma platser i centrala Brålanda. Deras tankar visas under mars månad i en utställning på Brålanda bibliotek.

Förutom arbetet med skolbarnen genomförs workshops och dialoger med Brålandabor och medlemmar i företagar- och fastighetsägarföreningarna.

Stora förändringar i bygden

De omfattande insatserna kring infrastruktur i Brålandatrakten, däribland det planerade tågstoppet, kommer påverka utformningen av hela samhället. Det gäller den gestaltade livsmiljön och i förlängningen intresset att flytta till eller stanna kvar i orten. Syftet är att skapa trygga, tillgängliga och väl gestaltade miljöer där människor vill vistas och röra sig.

Målet är att utveckla Brålanda centrum till en modern och attraktiv stationsort. Flera av de tankar och synpunkter som kommer fram under projektet ska formuleras i handlingsplaner och vissa kan komma att ingå i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) som presenteras senare under 2023.

- Våra Rum är ett så fint projekt, säger Ida Svanberg, verksamhetschef kultur och projektledare. Vi får in många bra förslag på konkreta förbättringar av de som lever och växer upp i Brålanda. Barnen har kloka tankar som kan bidra till att den gestaltade livsmiljön i orten och vi får syn på nya platser och möjligheter. Det bådar gott för framtiden.

Projektet Våra Rum

Projektet Våra Rum genomförs med stöd från Fyrbodals kommunalförbund. I arbetsgruppen ingår representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Barnens utställning på Brålanda bibliotek

Utställningen med barnens förslag på framtidens Brålanda pågår till 23 mars 2023 på Brålanda bibliotek. Se öppettider på bibliotekets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativt besök under meröppet.

Workshop för allmänheten, utifrån barnens förslag, hålls den 28 mars klockan 18-20 på Musik- och kulturskolan i Brålanda.

Kontaktperson Ida Svanberg, verksamhetschef kultur och projektledare, nås via kommunens växel 0521-72 10 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023