Gå till innehåll

Verktygsfält

Markanvisning Bruket 8

Exempelbild för nyhet

Vänersborgs kommun ger nu möjlighet att förvärva det som återstår av gamla huvudkontoret för Holmens bruk och industrimark på fastigheten Bruket 8 i Vargön, Vänersborg.

Bruket har anor från sent 1800-tal och området är en viktig del av och länk till Vargöns kultur- och industrihistoria.

Området är en del av Wargöns Innovation- och Industripark (WIIP) som är ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för hållbar industri med fokus på hållbara material på området. ”Energi, miljö och innovation” har pekats ut som ledord för området.

Markanvisningen genomförs med jämförelseförfarande och inkomna anbud kommer att utvärderas utifrån i inbjudan uppställa utvärderingskriterier.

Tidplan

Sista dag för att lämna anbud 31 aug
Tilldelning sker Hösten 2023

Mer information om markanvisningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023