Gå till innehåll

Vänersborgs kommun VA-taxa för 2024

Vattentjänster i hushållet.

På kommunfullmäktigemötet 21 juni under 101 § antogs VA-taxan för 2024. Taxan höjs med 20 % på brukningsavgifterna och 5 % på anläggningsavgifterna.

Va-taxan behövde höjas för att möta de kostnadsökningar som är en direkt effekt av omvärldsläget, främst i form av en räntehöjning långt utöver planerad nivå och driftskostnader för vatten- och avloppsrening. Va-verksamheten har de senaste åren arbetat med att möta de stora utmaningarna som identifierats så som nya områden i behov av va-försörjning, säkerställa kapacitet samt hantera nya strängare miljökrav för vatten- och avloppsreningsverk. Investeringsvolymen är därmed betydande och har en direkt effekt på va-taxans storlek i form av kapitalkostnader när räntan stiger.

Du finner VA-taxan på hemsidans del om Kretslopp & Vatten. Öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 september 2023