Gå till innehåll

Verktygsfält

Kulturhistoriska byggnader och miljöer i övrigt

En del bebyggelsemiljöer och byggnader anses vara av större betydelse och är särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Dessa byggnader ingår i kommunens byggnadsinventeringar och en del av dem är skyddade i detaljplaner.

Alla byggnader har ett kulturhistoriskt värde då alla byggnader symboliserar något. Därför får en byggnad inte förvanskas. Det innebär att den som vill ändra en byggnad måste göra det med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. Det handlar om attt ta till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Kulturhistoriska inventeringar

Centrala Vänersborg

Gestaltning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2024