Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Vattenmätare

Vattenmätare används för att mäta kundförbrukning av kallvatten.

Vattenmätare

Att tänka på inför mätarbyte

Se till att avstängningsventilerna före och efter mätarplatsen fungerar. Mätarplatsen skall vara lättåtkomlig, ta bort möbler och lådor som ställts i vägen.

Kretslopp & Vattens krav på mätarplats. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Mätarens placering & fastighetsägarens ansvar

Mätarkonsolen och dess avstängningsventiler är fastighetsägarens ansvar. Kretslopp & Vatten äger endast vattenmätaren. 

Digitala vattenmätare

Kretslopp & Vatten har nu börjat introducera digitala vattenmätare. Dessa mätare kommer vi kunna fjärravläsa. Vattenmätarna kommer kunna larma Kretslopp & Vatten om:

  • läckage efter mätarplats
  • för låg temperatur vid mätarplats, det vill säga risk för att mätaren fryser
  • akustiskt brus, det vill säga läckage före mätarplats antingen på privata eller kommunala servisledningen eller ute på huvudledningen i gatan

Vid larm som är efter mätarplats eller läckage som är på den privata servisledningen kommer du som fastighetsägare att anmodas att åtgärda läckaget.

Rapportera mätarställning

Läs av vattenmätaren och skicka in uppgifterna till Kretslopp & Vatten via vår e-tjänst. 

Årsförbrukning baserad på mätaravläsning

Under april månad varje år skickas mätaravläsningskort ut från Kretslopp & Vatten. Mätaravläsningen används för att få fram en årsförbrukning som din fakturering beräknas på. Resulterar avläsningen i en oväntat hög förbrukning, så blir du kontaktad av Kretslopp & Vattens administration. En förändring i årsförbrukningen kan bero på många olika saker, kanske har man blivit fler eller färre i hushållet eller någon kran eller toalett står och droppar.

Mätarverkstaden

Telefon:
0521-72 24 92

Telefon:
0521-72 12 63

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023