Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Vattentjänster

Vattenanvändning i hushållet.

Vänersborgs Kretslopp & Vatten ansvarar för vatten, spillvatten och dagvatten inom verksamhetsområdena för respektive vattentjänst i kommunen.

Vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vattenverken i Vänersborg garanterar att vi har tillgång till friskt dricksvatten i kranen.

Spillvatten

Spillvatten är allt hushållsavlopp, det du spolar ner i toaletten, från duschen, badkaret, handfat och disk- och tvättmaskinen. Spillvatten leds till reningsverket där det renas i flera steg innan det släpps ut igen.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i stuprören eller i rännstensbrunnar som finns på gatorna. Dräneringsvatten från husgrunder är också dagvatten.
Dagvattnet avleds i separata ledningar till närmaste sjö eller vattendrag.

Vattenskolan

För lärare och elever finns Vattenskolan på Svenskt Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Följ med på en resa längs vattnets väg och lär dig om vattnets kretslopp, reningsverk, vattenverk och om vad du kan göra hemma. Resan avslutas med ett quiz.

Kontaktperson
Lee Wiman

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress: Residensgatan 51

Telefon:
0521-72 24 73

E-post:
va-verket@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2024