Gå till innehåll

Verktygsfält

Strandbad i Vänersborgs kommun

Kommunens fantastiska läge vid Vänern ger förutsättningar för många fina badmöjligheter.

Provtagning av badvattnet

Det går fint att bada på många ställen utmed Vänerns stränder, men det är bara på de fem badplatser som klassas som EU-bad som badvattenprover tas regelbundet under badsäsongen. Analyser görs med EU-standard och det är förekomsten av olika bakterier som kontrolleras.

För det mesta brukar badvattnet vara mycket bra i Vänern. Problem kan uppstå då det varit torrt under en längre period och vattentemperaturen är hög. Med långgrunda stränder och ett stort antal badande kan då vattenkvaliteten försämras.

Någon gång per sommar tas även prover i en del mindre badsjöar i kommunen. Analyserna rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten. Resultaten från samtliga badvattenprover finns på deras websida "Badplatsen".

Havs- och vattenmyndigheten tar även fram klassificeringar för alla EU-bad. Det sker på en skala mellan dålig - tillfredsställande - bra - utmärkt badvattenkvalitet. Klassificeringen baseras på de fyra senaste säsongernas provresultat och är alltså inte en nulägesbild av vattenkvaliteten utan ger en mer långsiktig bild av hur vattenkvaliteten har varit.

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du se badvattenkvaliteten på de större badplatserna runt om i landet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024