Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av del av stadsplan nr 276 för handelsområde, gällande fastigheten Kajan 1

PLANBESKED

Bild som visar planområdet

Byggnadsnämnden har beviljat positivt planbesked för ändring av del av stadsplan nr 276 för handelsområde, gällande fastigheten Kajan 1. Planområdet ligger nära vattentornet i Torpaområdet och omsluts av Marierovägen och gång- och cykelväg. Väster om planområdet angränsar Marierovägens förskola.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom fastigheten Kajan 1 genom att minska prickmark och utöka exploateringsgraden.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 maj 2023