Gå till innehåll

Verktygsfält

Upphävande av tomtindelning för fastigheten Näckrosen 1

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Flygfoto som visar Näckrosen 1. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till upphävande av tomtindelning för fastigheten Näckrosen 1, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger centralt i Vänersborg i korsningen mellan Edsgatan och Kungsgatan.

Avsikten med detta planarbete är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Näckrosen 1 i syfte att genom en lantmäteriförrättning kunna avskilja handelslokalen i byggnadens gatuplan till en egen fastighet.

Planför­slaget var på samråd under perioden 20 februari - 16 mars 2023. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för upphävande av tomtindelning Pdf, 838.3 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 mars 2023