Gå till innehåll

Verktygsfält

FÖP Brålanda

Inför antagande

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda. Planen ska vara ett komplement till Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017. Syftet med planen är att vägleda beslut om mark-och vattenanvändning i tätorten Brålanda för att främja en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2023 (§ 243 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.) att granska förslaget.

Planför­slaget var utställt för granskning under perioden 11 december 2023 - 11 februari 2024 och fanns att ta del av digitalt såväl som i kommunhuset och Brålanda bibliotek. Det genomfördes ett samrådsmöte i Musik- och kulturskolans aula (Brålanda) kvällen den 16 januari 2024 med information om såväl FÖP-förslaget som om den kulturmiljöutredning som tagits fram.

Ett antagande förväntas till sommaren 2024.

Kommunen har sedan samrådet deltagit i Västra Götalandsregionens projekt "Stationsutveckling och samhällsplanering" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Trafiverkets fördjupade utredning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som syftade till att klargöra förutsättningarna för en tågstation i Brålanda.

AKTUELLA HANDLINGAR (granskning)

Interaktiva kartor

Handlingar

Övriga utredningar/handlingar

Samråd
Samrådsförslaget togs fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp utifrån inkomna synpunkter från tidigare dialoginsatser, se mer om dessa nedan. Under samrådet (sommaren 2022) inkom flertal synpunkter från såväl medborgare, intresseorganisationer och myndigheter. Under samråd nedan hittar du det som utgjorde samrådshandlingarna.

Det genomfördes även ett samrådsmöte i Musik- och kulturskolans aula den 23 augusti 2022 med ett trettiotal närvarande.

Markanvändningskarta - interaktiv (samrådshandling)

Markanvändningskarta Länk till annan webbplats.

Huvuddokument (samrådshandling)

Huvuddokument (beslutshandling) Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Rekommendationskarta - pdf (samrådshandling)

Rekommendationskarta (beslutshandling) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningsdel med konsekvensbeskrivning (samrådshandling)

Utredningsdel med konsekvensbeskrivning Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Under sommaren 2019 samlade vi in information och kunskap om Brålanda genom olika dialoginsatser.

Materialet har bearbetas och de synpunkter som inkom under dialogperioden har sammanställts. Dialog har även förts i andra sammanhang på Bomässan 2018, i ÖP-arbetet och genom kontinuerlig dialog med Brålanda företagarförening.

Sommaren 2019 genomfördes en webbenkät, där frågor om ett framtida attraktivt Brålanda.

  • Vad är den viktigaste framtidsfrågan?
  • Hur ska Brålanda utvecklas?
  • Vad kan förbättras?

Vänersborgs kommun in företag och näringsliv i Brålanda till samtal och workshop.

Under maj och juni 2019 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på Brålanda bibliotek samt träffa handläggare på plats och diskutera framtida Brålanda.

Elever på Brålanda har varit med och diskuterat samt lämnat synpunkter på vad som är bra/mindre bra i Brålanda och vad som kan bli bättre.

Under år 2020 var Brålanda utpekat som ett fokusområde i kommunens brott- och trygghetsförebyggande arbete (BRÅ). Inom ramen för detta arbete genomfördes en förbättringsvandring och medborgardialog i Brålanda. Dialog med fastighetsägare på Storgatan, Allégatan och Järnvägsgatan genomfördes också som del i att skapa ett tryggt och gemytligt Brålanda.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024