Gå till innehåll

Verktygsfält

Planprocessen

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen och styr hur översikts- och detaljplaner tas fram. Plan- och bygglagen ger varje kommun i Sverige rätt att planlägga för användning av mark och vatten. Genom det kommunala planmonopolet får kommuner anta översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra. Processen för att ta fram en översiktsplan och detaljplan skiljer sig åt och så även planernas syften och ändamål.

Planprocess för detaljplan

Planprocess för översiktsplan

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 oktober 2022