Gå till innehåll

Verktygsfält

Grönskande stad och land

Vänersborgs kommun strävar efter att år 2030 ha en levande landsbygd med ett variationsrikt jordbruk och en stor artrikedom.

Våra skogar ska nyttjas för friluftsliv och rekreation och vara tillgängliga för alla. Det ska vara enkelt att ta sig ut till skog och mark. Vi ska använda våra naturresurser på ett ansvarsfullt och miljösmart sätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022