Gå till innehåll

Verktygsfält

Vänersborg i ett förändrat klimat

Idag står vi inför det faktum att klimatet kommer att förändras framöver. Vänersborgs kommun arbetar därför med att klimatanpassa infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner. Vid planering av bebyggelse tas hänsyn till högre vattennivåer och mer nederbörd.

SMHI sammanställer klimatscenarier för Sverige baserat på egna beräkningar och internationell forskning. För Sveriges del pekar klimatscenarierna på att det blir varmare, framför allt på vintern. Mildare och blötare vintrar leder till att vegetationsperioden förlängs. Årsmängderna av nederbörd förutspås öka. Framförallt kommer det att regna oftare och kraftigare på hösten, vintern och våren. Detta ställer större krav på kommunens dagvattenhantering och avloppssystem som tål högre belastning.

Södra Sverige kommer att få mindre regn på sommaren, men det regn som kommer blir mer intensivt. Under somrarna kommer värme och torka att vara det största problemet. Detta kan ge konsekvenser för bland annat dricksvatten, folkhälsan, odling, djurhållning, skogstillväxt, turism, vattenuttag inom industrin och risk för skogsbränder.

Svenska bostäder är oftast bättre på att hantera kyla än värme. En anpassning till klimatförändringar är att bygga bostäder som klarar av ett varmare och fuktigare klimat med värmeböljor på sommaren och större nederbördsmängd resten av året. En generell havshöjning kommer att leda till ökad risk för översvämningar på grund av mer frekventa extremhöga vattennivåer i vattendrag och sjöar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022