Gå till innehåll

Verktygsfält

Vatten i världsklass

Vänersborgs kommun strävar efter att ta hand om våra vattenresurser på bästa sätt. Målbilden för 2030 innebär en långsiktig vattenförsörjning och kranvatten som är fritt från farliga kemikalier, parasiter och bakterier.

Vi strävar även mot att vatten och näringsämnen ska vara i balans i våra sjöar och vattendrag. Vänerns stränder ska kunna nyttjas för rekreation och friluftsliv och nya små diken och dammar samlar upp dagvatten i tätorterna och minskar risken för översvämningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022