Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och ska leda och samordna kommunens verksamheter samt, på uppdrag av kommundirektören, ansvara för kommunens övergripande och långsiktiga strategiska utveckling. Detta innebär bland annat beredning och uppföljning av mål, förväntande resultat och direktiv.

I kommunstyrelseförvaltningens uppdrag ingår också att tillhandahålla stödfunktioner till kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören som tillika är förvaltningschef och är organiserad i fyra stabskontor: ekonomikontor, personalkontor, IT-kontor och juridik och säkerhetskontor samt fyra avdelningar: avdelning för hållbar utveckling, beredningssekretariat, kommunikationsavdelning och näringslivsavdelning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023