Gå till innehåll

Verktygsfält

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna utgår från var och ens behov, resurser och förutsättningar. Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande.

Inom socialförvaltningen bedrivs verksamhet inom följande områden

  • individ- och familjeomsorg
  • vård, stöd och utredning
  • vård och omsorg - hemtjänst
  • vård och omsorg - särskilt boende
  • personligt stöd och omsorg
  • arbete, sysselsättning och integration

Inom verksamhet Vård, stöd och utredning finns en biståndsenhet som gör utredningar och fattar beslut om insatser gällande vård och omsorg, personligt stöd och omsorg samt daglig verksamhet inom arbete, sysselsättning och integration.

Det finns en avdelning för central administration som fungerar som stöd och service till nämnden, förvaltningsledning och enheter avseende ekonomi/planering, personalfrågor och nämndadministration. Det finns även en central avdelning för kvalitetsledning, utveckling och systemförvaltning.

Socialnämnden svarar för den politiska ledningen och styrningen av verksamheten.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023