Gå till innehåll

Verktygsfält

Demokratiberedningen

De folkvaldas demokratiberedning

Kommunfullmäktige är direkt utsedda av väljarna i allmänt val. Därefter har kommunfullmäktige beslutat att demokratiberedningen ska vara beredning till kommunfullmäktige.

Demokratiberedningen består av lika många ledamöter och ersättare som partier i kommunfullmäktige. Det är fullmäktige som har utsett dem i enlighet med partiernas förslag. Kommunfullmäktige har också utsett ordförande samt förste och andre vice ordförande.

Medborgarnas demokrati

Beredningen har egna idéer och tar egna initiativ. Men det räcker inte! Hur demokratin fungerar i kommunen berör alla medborgarna och därför vill beredningen ha in synpunkter och förslag till förbättringar. Därför välkomnar beredningen dina synpunkter. Kontaktuppgifter ser du här till höger.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2023